Kennisgeving van herroeping

Aan HD Ghent – by Hilde Devolder Chocolatier, Burgstraat 43, 9000 Gent, België,
BE 0825.458.716, GSM 0495 65 52 81, info@hildedevolderchocolatier.be :

Ik/Wij (*) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (*) de overeenkomst herroepen (1).

Datum sluiting overeenkomst (*) : …………………………………………………………..

Na(a)m(en) van de consument(en) (*) : ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Adres(sen) van de consument(en) (*) :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

De kosten van de retourzending zijn ten laste van de consument(en).

Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier wordt kennisgegeven) (*) :

 

Datum (*) :

 

 

(*) In te vullen door de consument(en) bij gebruik van dit formulier voor herroeping van de overeenkomst.

 

 

(1) Het herroepingsrecht geldt niet voor :

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn ;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben ;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.